About terecothe

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק במאזן הדגם. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בקיסריה – הפוך עובדים לתעסוקה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים כדי להפוך את השירותים באופן ישיר לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות ליצור שותפות ארוכת שנים, שתפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top